Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Mermedia
info@mermedia.be
BE 0879.873.538

Artikel 2. Toepassing van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle leveringen en diensten van Mermedia. Het Belgische recht is van toepassing. Mermedia behoudt ten alle tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op elektronische wijze ter beschikking gesteld van de klant. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3. Prijzen
De verkoopprijzen die op het moment van de overeenkomst gecommuniceerd worden, zijn – behoudens tikfouten – de prijs tegen de welke de verkoop geschiedt. Alle door Mermedia gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro, btw exclusief en exclusief eventuele verzendings- en verplaatsingsonkosten, tenzij anders vermeld. Mermedia behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen zonder voorafgaande. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze gecommuniceerd worden.

Artikel 4. Bestellingen
Mermedia kan opdrachten/bestellingen weigeren of bepaalde extra voorwaarden aan de opdracht/levering verbinden. De klant wordt hiervan per e-mail (of bij het ontbreken ervan via de wel beschikbare contactgegevens) op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Privacy
De wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy zijn van toepassing. Mermedia behandelt alle verkregen informatie over haar klanten strikt vertrouwelijk. Persoonlijk identificeerbare informatie (zoals een naam of een e-mailadres) van de bezoekers van de website wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het afhandelen van een opdracht of communicatie met onze medewerkers. Wij verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke informatie die door middel van bestel- en communicatieprocessen aan ons wordt verstrekt, aan derden. Statistische gegevens van bezoekers van deze website worden verzameld om de productiviteit van onze organisatie te volgen maar deze data worden op geen enkele manier gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die u op enigerlei wijze aan ons zou kunnen verstrekken.

Artikel 6. Zorgvuldigheid
De informatie op de website van Mermedia is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mermedia kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde tikfouten, onvolledige of incorrecte informatie.

Artikel 7. Annulatievoorwaarden
Bij annulatie van een bestelde opdracht rekenen we een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag op de goedgekeurde offerte, te vermeerderen met eventuele reeds gemaakte kosten.
Voor workshops geldt een kosteloze annulatie voor zover dit uiterlijk 30 dagen voor de start van de workshop gebeurt. Wanneer de workshop binnen de maand voor de aanvang van de workshop gebeurt, is het volledige bedrag verschuldigd en gebeurt geen terugbetaling.
Indien er onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Mermedia het recht om de workshop te annuleren en het inschrijvingsgeld volledig terug te betalen.

Privacy policy
Cookie Statement
Privacy policy (English)
Cookie Statement (English)